Witaj H15 Luxury Palace - miejscu, w którym historia w zachwycający sposób łączy się ze współczesnością.
Zapraszamy do podróży po dawnym i dzisiejszym Krakowie.

Historia

Początek

Pierwsze wzmianki o czterech budynkach składających się na kompleks adresu św. Jana 15 pochodzą z 1544 roku. W tamtych czasach zabudowy były jednopiętrowe by w kolejnych dziesięcioleciach powiększyć się o wyższe kondygnacje. Od momentu powstania sąsiadujące, ale niezależne od siebie budynki pełniły różne funkcje – znajdowały się w ich obrębie m.in. stajnia, piekarnia, mydlarnia oraz browar. W latach 1666- 1722 wszystkie kamienice zostały ze sobą scalone, a pierwszymi właścicielami połączonego kompleksu zostali Książę Józef Czartoryski i jego brat Kazimierz.

Historia

Pałac

W 1744 roku budynki przebudowano na pałac. W drugiej połowie XIX wieku obiekt znalazł się w rękach rodziny Lubomirskich i zaczął funkcjonować pod nazwą Pałacu Lubomirskich. Aktualny wygląd otrzymał po przebudowie w latach 1873-1874, przeprowadzonej przez krakowskiego architekta Maksymiliana Nitscha dla księżnej Lubomirskiej w wyniku rozbudowy dawnego pałacu, połączenia kamienic, dodania drugiego piętra oraz neobarokowej fasady.

Centrum miejskiego życia

W swojej rezydencji Lubomirscy zgromadzili bogaty zbiór cennych obrazów i mebli.
Książęca siedziba była jednym z centrów życia towarzyskiego dawnego Krakowa, w której odbywały się między innymi wystawy sztuki.
Po zakończeniu II wojny światowej pałac stał się siedzibą Instytutu Francuskiego i pozostawał nią do 1999 roku.

Historia

Współczesność

W latach 2016 – 2020 budynek przeszedł gruntowny remont i rozbudowę, podczas której został rozszerzony o nowe części w oficynie. Równolegle prowadzone były prace konserwatorskie i odtworzeniowe, efektem których są odkrycia polichromii m.in. znajdujących się w pomieszczeniach na I piętrze. W trakcie remontu zostały odrestaurowane między innymi okucie XVIII-wiecznej bramy oraz barokowy portal z herbem Lubomirskich – Szreniawą. Zachowały się również barokowe stiuki zdobiące wielką sień przejazdową pełniącą obecnie rolę lobby. Wiele z dawnej świetności zachowały też reprezentacyjne wnętrza pierwszego piętra. Efektem przeprowadzanych prac jest powstanie w 2020 roku pięciogwiazdkowego hotelu H15 Luxury Palace.

H15

Zgoda na pliki cookie
Konfiguracja
O plikach cookie